top of page

2023

Trycksak

Ett uppdrag från Svenska Kammorkestern där jag fick förena illustration och grafisk formgivning.

Grafisk design

Illustrationer

Art Direction

Client   / 

Svenska Kammarorkestern

Under spelåret 22/23 var rubriken på spelprogrammet "Res ut i världen med oss". Det vill säga man behöver inte åka till Berlin eller Sydney för att få lyssna till musik i världsklass, allt händer på Örebro Konserthus.

Formen på katalogen är bekant för Örebroarna, men illustrationerna gjorde att den ser mer unik och satsig ut. Värt att tänka på vid uppdatering av en kampanj, eller varför inte vid lansering av en ny produkt.

bottom of page